På gång

200801-0831

Konsulent, på uppdrag av FSR. Nationell samordnare för studentpastorer och diakoner.

På gång

200801-0831

Konsulent, på uppdrag av FSR. Nationell samordnare för studentpastorer och diakoner.