På gång

200530

Dop.

Om Folkhälsomyndighetens rekommendationer tillåter.


200501-0531

Konsulent, på uppdrag av FSR. Nationell samordnare för studentpastorer och diakoner.


200601-0630

Konsulent, på uppdrag av FSR. Nationell samordnare för studentpastorer och diakoner.


200701-0731

Konsulent, på uppdrag av FSR. Nationell samordnare för studentpastorer och diakoner.


200801-0831

Konsulent, på uppdrag av FSR. Nationell samordnare för studentpastorer och diakoner.

På gång

200530

Dop.

Om Folkhälsomyndighetens rekommendationer tillåter.

200501-0531

Konsulent, på uppdrag av FSR. Nationell samordnare för studentpastorer och diakoner.

200601-0630

Konsulent, på uppdrag av FSR. Nationell samordnare för studentpastorer och diakoner.