På gång

200701-0731

Konsulent, på uppdrag av FSR. Nationell samordnare för studentpastorer och diakoner.


200801-0831

Konsulent, på uppdrag av FSR. Nationell samordnare för studentpastorer och diakoner.

På gång

200701-0731

Konsulent, på uppdrag av FSR. Nationell samordnare för studentpastorer och diakoner.

200801-0831

Konsulent, på uppdrag av FSR. Nationell samordnare för studentpastorer och diakoner.