Utbildningar

Enstaka utbildningar, utbildningspaket eller flera utbildningsdagar. Oavsett vilket som passar er bäst så är det viktigt att före start veta vad det är ni vill uppnå. Utbildningar kan ha olika längd och upplägg. Ibland samlas en större grupp under en längre tid men många gånger är det effektivare att ha mindre grupperingar, som träffas vid flera och kortare träffar. Bestående förändring tar tid. Cissi Glittvik ser till att, tillsammans med er, hitta det som passar er bäst.

Tips: kombinera utbildningarna med någon eller några av Cissis böcker till alla deltagarna.

Friskvård för insidan

En energikick att ta med sig i vardagen. Alla har vi fantastiska förmågor och oerhörda tillgångar. Men ibland förminskar vi detta själva eller låter jantelagen begränsa dem.
Du är din största tillgång i mötet med andra - i privatlivet, som företagare eller som anställd. Det handlar många gånger om att du ska sträcka på dig och vara stolt över den du är!
Vi kommer prata om frågor kring stolthet, att små insatser har stor betydelse och att vi kan vara ställföreträdande hopp och ställföreträdande tro för varandra.

Upplägg: En föreläsningsdel och tillfällen för samtal i mindre grupper
Passar till: Medvetna företag som vill vårda och stärka sin personal
Syfte: Att ge styrka och kraft och gå rakryggad i vardagen, att skapa glädje och livsmod, och lyfta de viktiga frågorna om att må bra

Mer service ger bättre möten - med kunden, patienten eller klienten

Service kan levereras på många sätt och på många olika platser och situationer. I butiken, på vårdinrättningen eller i samtalsrummet. Som service- eller vårdgivare behöver du kunna hantera olikheter, mångfald och individuella behov. En utbildning som fungerat bra både på Chalmers konferens och restauranger, bland personal på äldreboende och på olika köpcentra och butikskedjor. Vi lyfter personalens viktiga roll i mötet med kunden/patienten/klienten och poängterar vikten av att det spelar roll vad personalen gör - för intrycket och för att lyckas få mottagaren nöjd med det som erbjuds. Konkurrensen hårdnar. Det gäller att vara på topp. Varje medarbetare får fundera över sin egen stolthet och sin egen roll, sitt eget bidrag. Vad vi minns är när någon är lite bättre än förväntat, eller lite sämre. Vi måste alla lära oss att se mottagarens behov, både de uttalade behoven men även de outtalade.

Upplägg: 1-2 heldagar som också går bra att dela upp i kortare pass
Passar till: Arbetsgrupper som befinner sig i privat eller offentlig sektor där service är av stor vikt för att mötet ska bli det bästa. Fungerar även bra i föreningslivet.
Syfte: En personlig föreläsning som stärker individen, hennes identitet och hennes syn på sig själv samtidigt som detta gynnar henne i arbetssituationen, mötet med kunden/patienten/klienten. Bättre möten, bättre resultat.

Att våga prata om döden

En utbildning kring att prata om döden. Döden är en del av tillvaron och livet. Här får livet och döden mötas. Det blir en tankeväckare, en inspiration för att samtalet om döden ska få plats i den egna agendan.

Upplägg: En föreläsningsdel, fyra studiecirkeltillfällen med samtal i mindre grupper
Passar till: Arbetsgrupper som befinner sig nära döden i sin vardag och arbetsmiljö, såsom exempelvis äldreomsorgen och hemtjänsten
Syfte: Att personalen ska känna sig trygg i sitt agerande när dödsfall inträffar

Kommunikation och mänskliga goda möten

En dag om vanliga och ovanliga möten, om kommunikation och tankar kring fördomar och förutfattade meningar, mod och mångfald. Människor möts, frivilligt och ofrivilligt, i tjänsten, som medmänniskor, i glädje och i sorg. Det finns spontana samtal vid fikabordet och planerade utvecklingssamtal. Ibland är det envägskommunikation och ibland tvåvägskommunikation.

Upplägg: En dags utbildning alternativt två halvdagar
Passar till: Den enskilda individen eller hela teamet på en arbetsplats
Syfte: Att ge verktyg för mänskliga möten som ger hopp och kraft, att det ska bli lättare att kommunicera med varandra och att mänskliga möten får vara en plats där människor kan växa

Vinsten av friska företag

Hur du som företagare kan arbeta med friskvård för att få ett friskare, starkare och attraktivare företag. Om hur vi kan arbeta förebyggande med att få friska, glada och engagerade medarbetare och vad du som chef och företagare kan se för resultat. Vi pratar i termer om hur problemställningen ser ut idag med sjukskrivningar, hög personalomsättning och svårt att attrahera kvalificerad arbetskraft och hur man kan angripa problemområdet, hur kan man t ex börja, hur får man personalen engagerad och delaktig och vilket resultat kan man förvänta sig. Vi tittar också på hur arbetsmiljöverkets nya föreskrifter blir en del av vardagen? (AFS 2015:4, som trädde i kraft den 31 mars 2016). Jag har samarbete med affärsjurist Frida Mattsson på Vinge advokatbyrå. Vi blandar teori, verktyg, samtal och workshops.

Vill ni ha ett upplägg som passar era behov, tidsramar och sammanhang?

Maila cissi@hoppochtro.se eller ring 0702-110 120

 
På gång